Carls C.V.

Mångsidig och noggran analytiker

.
ATT SKRATTA ÅT

Stacks Image 153

“Arbetslösheten drabbar tydligast och hårdast dem som blir utan jobb.”
Mona Sahlin, Aftonbladet 1 februari 2009

Stacks Image 167

Bilderna är hämtade från Hans Lindströms sida Bonton.se

Stacks Image 169