Carls C.V.

Mångsidig och noggran analytiker

.
MITT ARBETSLIV UTVECKLINGSKOLLEGIET

Stacks Image 143

Utvecklingskollegiet i Lund AB bildades av ett antal managementkonsulter i början av 1990-talet. Från mars 1995 var jag delaktig i Utvecklingskollegiet för att senare bli partner. Som ett axplock bland ett brett spektrum av uppdrag och arbetsuppgifter ges några exempel nedan. Utvecklingskollegiets struktur löstes så småningom upp och idag är det ett löst nätverk med ett stort antal fristående personer som utför uppdrag på konsultbasis under namnet Nordic Evaluation Group AB Web: www.nordeg.se .
I rollen som konsult drev jag också projekt parallellt och i samverkan mellan Utvecklingskollegiet, Bendberg Strategy och Interbrand V & P Hamburg.
.
Som exempel på egna uppdrag med Utvecklingskollegiet som kostym har jag levererat följande:
.
Care Metric
Care Metric är ett managementsystem utvecklat i samarbete med Civ. Ek. Björn Anders Larsson 1995. Data samlas in från kommuner och landsting, härifrån beräknas nyckeltal för vertikalt bruk mellan likvärdiga enheter och horisontellt mellan likvärdiga funktioner i utförarhierarkin. Uppdragsgivare är kommunförbund landsting och regioner. ..

Society-Metric
Ur CareMetric har vi senare utvecklat Society-Metric där vi mäter ekonomisk aktivitet effektivitet och utvecklingspotential i kommuner och regioner. . Samhälls nyckeltal som arbetslöshet, antal företag och de samhällsekonomiska effekterna av förändringar så det blir synligt var insatser bör göras. . Regional identitet mäter nio indikatorer som utgör regionens identitet, kan visa vad den består av och vilken betydelse olika indikatorer har. Kunskapen underlättar för lyckade företagssatsningar. . Sociala faktorer som utbildning, sjukdagar, utrikes födda etc. Då sambanden mellan dessa identifieras kan negativa sociala mönster åtgärdas. . Förankring För att förnya näringslivet och skapa arbetstillfällen kan man inte bortse från den historia som finns i regionen. Man måste inte fortsätta som tidigare. Men den kompetens och skicklighet som dominerar i en region kommer bäst till sin rätt om den får vidareutvecklas. ..

Projekt
Care Metric; Nyckeltalsanalys för effektivisering av äldrevården i Värmland län 1995 - 2004 .
Society Metric; Nyckeltalsanalys av Näringsliv och Sociala faktorer i Sjuhärads Kommunförbund för kartläggning, effektivisering och planering av regionens näringslivsstrategi, fokus på vilka näringsgrenar av de som finns i regionen som har en växande framtid och är värda att satsa på.

.
<< TILLBAKS TILL ARBETSLIV